Kalite Yönetimi

Uzman Nakliyat

 
Şirketimizde kalite yönetimi paydaşların tümünün aktif katılımı sağlanarak, en üst düzeyde gerçekleştirilmektedir.  Uyguladığımız kalite yönetimi inşa ettiğimiz tüm yapılara bir kalite standardı olarak yansımaktadır.
 
 
Kalite yönetimi sistemlerini başarıyla uygulayarak;
• İnşa ettiğimiz yapıların ve verdiğimiz hizmetlerin kalitesini sürekli arttırmaktayız.
• Verimlilik artışı sağlamaktayız.
• İş süreçlerini sürekli gözden geçirerek etkinlik artışı sağlamaktayız.
• Rekabet gücü kazanarak pazar payımızı arttırmaktayız.
• Çalışanlarımıza kaliteli çalışma koşulları yaratarak aidiyet duygusunu  arttırmaktayız.
• Müşterilerimizin kalite beklentilerini karşılamaktayız.
• Tedarikçilerimizin kalite yönetimi anlayışlarına katkıda bulunmaktayız.
 
 
© 2015 Uzman Nakliyat web tasarım